Hytten er opført i gængse spejdermaterialer!

Spejderhytte

Nybyggeri:
Spejderhytte i Ganløse

I samarbejde med arkitekt Mette Lange vandt vi i 2003 en indbudt konkurrence udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden om ”friluftshyttens fornyelse”.
Med fondens støtte blev projektet efterfølgende realiseret. Anlægget er vinkelformet og består af en sove- og en opholdsfløj under et stort, fælles tag, der samtidig fungerer som overdækning over et stort trædæk.
På grund af det meget stramme budget besluttede vi på et tidligt tidspunkt at opføre bygningerne i præfabrikerede træelementer. Taget er af tagpap.

Der er plads til ca. 40 overnattende personer. En stor del af aktiviteterne foregår på det store, overdækkede torv mellem de to bygninger.

Publiceret: Arkitektur DK 08/2007

Byggeår: 2006
/Ingeniør: Erasmus & Partnere

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com