Brüel og Nørgaard · Restaurering

Gamle huse er et resultat af en lang og varieret historie, som det gælder om at bevare for eftertiden. Når vi restaurerer anvender vi derfor langtidsholdbare og gennemprøvede byggematerialer og –metoder.

Vores rolle som restaureringsarkitekter er derfor nok så meget at ”passe på” det gamle hus. Samtidig er det vigtigt, at økonomien ikke løber løbsk, hvad let kan ske, da omfanget af restaureringen ikke altid kan overskues på forhånd. En stram bygge- og økonomistyring er derfor en forudsætning for et vellykket resultat.

Vi kan også formidle kontakten til mange af landets dygtigste håndværkere, som endnu mestrer de gamle håndværk.

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com