Brüel og Nørgaard · Nybyggeri

Vi kan fuldstændigt skræddersy huset til den enkelte bygherre og tilpasse huset til grunden og omgivelserne. Lysforhold og rumlighed spiller en stor rolle i vores arkitektur –elementer, der sammen med vores fortolkning af bygherrens ønsker og drømme gerne skulle resultere i et funktionelt og smukt byggeri.

Alt efter bygherrens krav leverer vi alt fra et løst skitseforslag over tegninger til myndighedsgodkendelse til ”nøglen i hånden”.

Vi opfatter selvfølgelig et budget som en lige så naturlig ramme for vores arkitektoniske udfoldelse som de fysiske rammer, der dannes af omgivelser, lovgivning osv.

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com