Den murede nordfacade efter istandsættelse

Petersværft

Restaurering:
Fredede avlsbygninger i Petersværft

De gamle fredede avlsbygninger til Skovridergården i Petersværft er fra slutningen af 1700-tallet.
Bygningerne blev opført sammen med en udskibningshavn for tømmer til flåden. Bindingsværket er for det meste svært egetømmer.
I tidens løb var terrænet omkring bygningerne blevet hævet, således at fodremmen var blevet dækket og derfor bortrådnet.

Bindingsværket blev omsat under genanvendelse af mest muligt af det gamle tømmer: Nye stolpeender, fodrem osv. blev udført i egetømmer fra de omliggende skove. Stråtaget blev fornyet med strå fra tagrørsskovene i Bøgestrømmen. Vinduer og porte blev sat i stand på traditionel vis.

Istandsættelsen blev støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Byggeår: 2004

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com