Østfacade

Skovfogedhus

Restaurering:
Skovfogedhus, Sydsjælland

Skovfogedhuset er opført i slutningen af 1800-tallet i tidens fremherskende, nordiske historicistiske stil.
Det profilerede bindingsværk, de markante hjørnekryds og den fint detaljerede trempelopbygning kan bl.a. genfindes på mange af landets offentlige bygninger fra den tid, fx Østerport station i København.

Egebindingsværket var desværre i meget dårlig stand: Vestsiden måtte fornys i sin helhed med nyt egetømmer, mens bortrådnede stolpeender og løsholter måtte udskiftes på de øvrige facader. Alle samlinger og reparationer er udført som traditionelt tømrerhåndværk.


Byggeår: 2007

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com