Det fredede avlsgårdsanlæg på Rosenfeldt

Rosenfeldt

Restaurering:
Fredet magasinbygning på Rosenfeldt

Tegltaget på den fredede Magasinbygning til herregården Rosenfeldt skulle omlægges. Da arbejdet var påbegyndt, viste det sig imidlertid at hele bygningens tagværk og murkrone var i meget dårlig stand. Det, der skulle have været en relativ enkel opgave, blev til en omfattende restaurering.

I samarbejde med og med støtte fra Kulturarvsstyrelsen projekterede vi derfor et helt nyt tagværk. Dette blev udformet som kopi af det oprindelige, med traditionelle tømmersamlinger m.v. Murkronen blev nedtaget og genopmuret med genbrugssten oplagt i kalkmørtel. Omtrent hver anden bjælkeende blev skiftet – alt i mens bygningen var i brug som selskabslokaler, hvilket krævede en meget stram tidsstyring.

.

Byggeår: 2007
Ingeniør: Cornelius Hansens Tegnestue

Brüel og Nørgaard · Langebækgårdvej 3 · 4772 Langebæk · telefon 20 87 68 60 · telefon 20 63 50 33 · tegnestuen@bruel.com